Ergotherapie

Het uitgangspunt van ergotherapie in het begeleiden van een cliënt in het zo zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijks leven. Door fysieke beperkingen kan het voor cliënten moeilijk geworden zijn om de dagelijkse activiteiten naar wens uit te kunnen voeren. Ik onderzoek dan samen met de cliënt op welke manier de fysieke beperkingen het handelen beïnvloeden en hoe de last die door de cliënt ervaren wordt zo veel mogelijk beperkt kan worden. 

Fysieke beperkingen kunnen echter niet altijd volledig opgelost worden. In dat geval is het belangrijk om te onderzoeken of activiteiten dan op een andere manier uitgevoerd kunnen gaan worden, die minder belastend is. Vaak handelt men vanuit een automatisme, vanuit een vroeger aangeleerd gedrag. Door deze manier van handelen kan men zichzelf uit evenwicht brengen en onbewust de belemmeringen zelf mede in stand houden zo niet verergeren. Vaak stelt een cliënt erg hoge eisen aan zichzelf, heeft hij of zij moeite om grenzen te voelen en te bewaken waardoor het idee ontstaan is meer te moeten kunnen dan in praktijk mogelijk blijkt te zijn.

Dan is het belangrijk om inzicht te krijgen in je eigen manier van werken ten aanzien van onder andere je houding, tempo en de duur van de activiteit. Daarnaast is het ook goed om te onderzoeken welke gedachten en gewoontes invloed kunnen hebben op de uitvoering van je activiteiten. Dit vraagt om een open en niet oordelende manier van kijken naar je zelf, waardoor je keuzes kunt maken om (gedrags)veranderingen aan te brengen in de uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven

Ook bewust leren luisteren naar lichaamssignalen, het inzicht krijgen in je energiehuishouding met aandacht voor afwisseling van in- en ontspannende activiteiten in de dag-/weekplanning zijn dan belangrijke onderwerpen.

Dat alles uiteraard vanuit een verbinding met jouw waarden en dat waar jij als uniek persoon voor leeft of wilt gaan leven.