Aandachtspunten

VERBINDING MAKEN MET HET ZELF, DE INNERLIJKE KRACHT:

Middels diverse teken- en boetseeropdrachten kun je verbinding maken met dieper liggende kwaliteiten, waar je in het dagelijks leven misschien weinig contact mee hebt. De woorden die opkomen bij het beeld dat je maakt vormen samen, vaak als vanzelf, de zin die je verbindt met je innerlijke kracht en schoonheid.

Nat in nat schilderingen en dynamisch tekenen worden ingezet als mindfulnessoefening, als verbindende oefening in compassie met je zelf en als openende oefening om ruimte te maken voor verder beeldend onderzoek.

INZICHT VERWERVEN IN EIGEN PATRONEN, EIGENSCHAPPEN, GEDACHTEN, EMOTIES:

Naar aanleiding van je eigen hulpvraag word je uitgenodigd en begeleid in het maken van een tekening, schilder- of boetseerwerk.

Je stemt daarbij af op jouw diepere beleving, voorbij het denken. Zo kan men bijvoorbeeld belemmeringen (monsters), voorkeursgedrag, een emotie/gevoel/ervaring tekenend en/of boetserend onderzoeken, waardoor het in een ander perspectief kan komen te staan en er vanuit meer afstand over gereflecteerd kan worden.

HELEN/OP GANG BRENGEN VERANDERINGSPROCES:

ln een beeldend werk kun je een emotie, situatie of patroon verbeelden door deze te tekenen, schilderen of te boetseren. Vervolgens word je uitgenodigd worden om af te stemmen op wat de tekening of het beeld nodig heeft. Dit kan voorbij het denken of voelen zichtbaar worden. Door vervolgens deze verandering in de tekening of het beeld aan te brengen kan ook de emotie, situatie of patroon anders beleefd worden. Dit kan een helende werking hebben en/of een verandering in het proces op gang brengen.

Een huidige situatie/baan/relatie kun je beeldend onderzoeken ten opzichte van de gewenste situatie/baan/relatie en daardoor kun je gaan inzien wat er in het hier en nu nodig is. Ook kun je in een tekening de stress-/pijn plekken in je eigen lichaam zichtbaar maken en door het inbrengen van zachtheid in de tekening een stromende energie op gang brengen.

IN CONTACT KOMEN MET ESSENTIËLE WAARDEN:

In de drukte van de dagelijkse verplichtingen verliest men vaak het contact met de diepere waarden, het waarom doe ik dit, wat vind ik belangrijk, waar ga ik van stralen. Middels het tekenen van een mandala kun je contact maken met (niet verwezenlijkte) behoeftes, verlangens en passies en onderzoeken welke waarden daar aan ten grondslag liggen. Bundelend tot een statement waarin zichtbaar wordt waar je in essentie voor leeft/zou willen leven. Daarnaast word je op een creatieve manier uitgenodigd om ook praktisch kleine stapjes te zetten, die je helpen om meer te gaan leven naar je essentiële waarden.