Beeldend Werken

Het beeldend werken is gericht op het ontdekken van je eigen mogelijkheden en beperkingen en het ervaren daarvan in het moment zelf. Hierbij worden jouw gezonde systemen en je (onbewust) weten aangesproken dan wel versterkt. Er wordt gewerkt met klei, krijt, potlood of verf. De oefeningen worden vaak ingeleid door een mindfulness oefening, een visualisatie of een lichaamsgerichte oefening.

311015 Joris 1

Aan de hand van gerichte opdrachten worden kwaliteiten, (fuserende) gedachten, valkuilen, belemmeringen, emoties en patronen zichtbaar gemaakt en kan er inzicht ontstaan in het huidige gedrag. Het bijzondere van het beeldend werken is dat, doordat de schildering, de tekening  of het boetseerwerk blijft bestaan, ook het inzicht dat tijdens het beeldend werken ontstond blijft bestaan. Hierdoor doe je nieuwe ontdekkingen, los van bekende (fuserende) gedachten en gewoontepatronen

Met name voor cognitief ingestelde mensen is het vaak moeilijk om los te komen van het denken, waardoor ze in het onderzoeken van hun eigen gedrag vaak in cirkels ronddraaien. Door beeldend te werken kom je echter losser van het denken en kun je zien/ervaren wat het beeld je laat zien. Hierdoor krijg je een andere kijk op je probleem, situatie, patroon en krijg je zicht op waar gedachten je heen leiden. Van hieruit kan er gewerkt worden aan heling en/of het op gang brengen van een veranderingsproces.

Om beeldend te kunnen werken hoef je geen tekenervaring te hebben of een creatief talent te zijn.